Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Hírek

Külpiaci Növekedési Támogatás keretében akár 3 Mrd Ft-os támogatás

Pályázok köre: kis-, közép-, és nagyvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet külpiaci törekvéseik, illetve kutatási tevékenységeik finanszírozására.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás:

 • minimum 280 millió Ft igényelhető,
 • maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 milliárd Ft.
 • támogatási intenzitás 50%

A pályázatok beadása előzetes regisztrációhoz kötött.

A pályázat keretében „A”, „B” és „C” komponens (alprogram) kerül meghatározásra.

 1. komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
  fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig a felhívás 1/A mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező, bejegyzett, vagy
  bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
 2. komponens: A vállalkozások kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy konzorciumvezető csak Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy
  fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig a felhívás 1/B mellékletben szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.
 3. komponens: A vállalkozások önállóan, illetve konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet, azzal, hogy önálló pályázó, vagy konzorciumvezető csak Magyarországon
  székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, konzorciumi tag pedig a felhívás 1/C mellékletében szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkező bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság lehet.

A lehetséges pályázói kör komponensenként az alábbiak szerint alakul:

 1. komponens

A felhívás A. komponensének keretében, konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújthat be konzorciumvezetőként az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)

 • amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, vagy
 • amely nagyvállalatok rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az elődtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és amelyben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább 50 milliárd forintot.
 • Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
 • amely a felhívás 1/A mellékletében szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik és
 • amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
 1. komponens

A felhívás B. komponensének keretében, konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújthat be konzorciumvezetőként az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)

 • amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, vagy
 • amely nagyvállalatok rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az elődtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és amelyben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább 50 milliárd forintot.
 • Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
 • amely a felhívás 1/B mellékletében szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik és
 • amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.
 1. komponens

A felhívás C. komponensének keretében önállóan, illetve konzorciumi formában konzorciumvezetőként támogatási kérelmet nyújthat be az a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, profitorientált, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO kód alapján:113, 114, 117)

 • amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen sem éri el a 25%-ot, és
 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább öt lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, vagy
 • amely nagyvállalatok rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az elődtársaságként való működés időszaka nem számít bele, és amelyben az értékesítés nettó árbevétele elérte a legalább 50 milliárd forintot.
 • Konzorciumi tag lehet olyan gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiségű bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló gazdasági társaság
 • amely a felhívás 1/C mellékletében szereplő államok területén székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkezik és
 • amelyben konzorciumvezető többségi tulajdonrésszel és szavazati joggal rendelkezik.

Elszámolható költségek:

Az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Beruházás megvalósításához kapcsolódó költségek:

 1. Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Eszközök, gépek beszerzéséhez, technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó, a szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől megvásárolt gyártási licence, gyártási know-how beszerzésnek költsége, vételára.
 • A projekt keretében megvásárolt termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Beruházáshoz kapcsolódó információs technológia bevezetésének költségei, alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzésének vételára
 1. Építéshez kapcsolódó költségek
 • Ingatlanvásárlás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 50%-a erejéig)
 • A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
 • A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.
 1. Eszközbeszerzés költségei
 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • A 651/2014 EU rendelet 1. sz. mellékletének értelmében vett kis- és középvállalkozások esetében termeléshez kapcsolódó 3 évnél nem régebben először üzembe helyezett, használt eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 • A 651/2014 EU rendelet 1. sz. mellékletének értelmében vett kis- és középvállalkozások esetében az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó 3 évnél nem régebben először üzembe helyezett használt eszköz beszerzése.
 • Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése
 • A projekt keretében, megújuló energiatermeléshez beszerezhető eszközök származási helye az Európai Gazdasági Térség tagállama, vagy az Európai Unió tagjelölt országa (Albánia, Észak Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) vagy Ukrajna lehet. Ha valamilyen eszköz, vagy az eszköz funkcióját betöltő más, hasonló eszköz sem szerezhető be ezekből az országokból, úgy a pályázó kivételesen a beszerezni kívánt eszköz pontos leírása és a jelen pontban engedélyezettektől eltérő országból történő beszerzést indokló piaci körülményeknek a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más országokból származó eszközt is.
 1. Igénybe vett szolgáltatások
 • A beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások költsége
 1. Egyéb szolgáltatások költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak és illetékek költségei, ha ezek aktiválhatók a beruházásra

Megújuló energiatermelésre irányuló fejlesztéshez kapcsolódó költségek

Megújulóenergia-termeléséhez nyújtott beruházási támogatás jogcímen támogatható egy beruházás energiatermelésre irányuló része, vagy egy önálló erőmű létesítése (beleértve a kapcsolódó építési, kivitelezési költségeket).

 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó, a szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől megvásárolt gyártási licence, gyártási know-how beszerzésnek költsége, vételára.
 • Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése.
 • Beruházáshoz kapcsolódó információs technológia bevezetésének költségei, alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzésének vételára.
  • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Ingatlanvásárlás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 50%-a erejéig).
 • A beruházáshoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás.
 • A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége.
 • A projekt céljaihoz közvetlenül kapcsolódó ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.
  • Eszközbeszerzés költségei
 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 • Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
 • Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése.
 • A projekt keretében, megújuló energiatermeléshez beszerezhető eszközök származási helye az Európai Gazdasági Térség tagállama, vagy az Európai Unió tagjelölt országa (Albánia, Észak Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) vagy Ukrajna lehet. Ha valamilyen eszköz, vagy az eszköz funkcióját betöltő más, hasonló eszköz sem szerezhető be ezekből az országokból, úgy a pályázó kivételesen a beszerezni kívánt eszköz pontos leírása és a jelen pontban engedélyezettektől eltérő országból történő beszerzést indokló piaci körülményeknek a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más országokból származó eszközt is.
  • Igénybe vett szolgáltatások
 1. A beruházáshoz kapcsolódóan felmerült, a beruházásra aktiválható harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások költsége.
 • Egyéb szolgáltatások költségei
 1. Beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő hatósági díjak és illetékek költségei, ha ezek aktiválhatók a beruházásra.

Az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Ipari kutatás költségei (a projekt összes elszámolható költségének 10%-a erejéig)

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
 • Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek járulékai
  • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési szolgáltatások költségei
  • Szakmai megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó anyagköltség

Kísérleti fejlesztés költségei (a projekt összes elszámolható költségének 30%-a erejéig)

 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
 • Kutatás-fejlesztési feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek járulékai
  • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, piaci feltételek szerint harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési szolgáltatások költségei
  • Szakmai megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó anyagköltség

Piacra jutás költségei

A beruházás eredményeképpen létrejövő termékek piacra jutásával kapcsolatban:

 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevételének költségei
 • Grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek
 • Marketing feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
 • Marketing feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek járulékai

Kommunikációs költségek

 • Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások
 • marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége

Projektelőkészítés költségei

 • A beruházás előkészítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési és kivitelezési dokumentációk elkészítéséhez igénybe vett szolgáltatások költségei
 • A beruházás engedélyeztetéséhez kapcsolódó hatósági díjak és illetékek költségei

Projektmenedzsment költségei

 • Projektmenedzsment feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségei
 • Projektmenedzsment feladatokat ellátó munkatársak személyi jellegű költségeinek járulékai
 • A projektmenedzsment feladatok ellátására igénybe vett szolgáltatások (projektmenedzsment, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás stb.) költségei

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:

 1. értékelési szakasz esetében: 2020. október 7., 23:59 óra
 2. értékelési szakasz esetében: 2020. december 7., 23:59 óra

A felhívás itt érhető el.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200