Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Hírek

Megjelentek a civil szervezetek pályázatai a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című

Pályázati kategóriák kódszáma:

FCA-KP-1-2020/1- Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása

igényelhető támogatás összege: 6 000 000 Ft

 • Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.


FCA-KP-1-2020/2 - Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása

igényelhető támogatás összege: 4 000 000 Ft

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban (https://www.eurotaxglass.hu/) szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
 • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése is lehetséges.


FCA-KP-1-2020/3 - Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

igényelhető támogatás összege: 2 000 000 Ft

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.


FCA-KP-1-2020/4 - Civil szervezetek programszervezési támogatása

igényelhető támogatás összege: 2 000 000 Ft

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása


Projekt keretében elszámolható egyéb költségek:

projektelőkészítés maximum 7%

projektmenedzsment maximum 3 %


3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre


Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti egyesület és alapítvány, ha

 • a bíróság 2019. december 31-éig nyilvántartásba vette,
 • rendelkezik a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és
 • székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.


A pályázathoz a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

FCA-KP–1–2020/1 pályázati kategória esetén

 • A civil szervezet tulajdonában álló, beruházással érintett ingatlan működési engedélye/telepengedélye (ha releváns);
 • Ingatlan-tulajdonszerzés esetén árajánlat;
 • A beruházással érintett - önkormányzat vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő - ingatlanra a pályázat benyújtása előtt megkötött ingyenes használati megállapodás;
 • Tervező által készített helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás (ha releváns);
 • Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (ha releváns);
 • Nyilatkozat ingatlan beruházás esetén a megvalósítás helyéről;
 • A NAV nyomtatványa a telephely igazolására vonatkozóan, azon pályázók esetében, amelyek telephelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Minden pályázati kategoria esetén

 • a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló számviteli beszámoló és annak az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbehelyezését igazoló dokumentum, amennyiben a számviteli beszámoló a www.birosag.hu honlapon nem érhető el;


A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2020. július 1. – 2020. augusztus 7. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében.

A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:

www.bgazrt.hu

Civil szervezetek

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200