Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Hírek

GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program

Támogatás célja

A kiemelkedő teljesítményű, nagy növekedésre képes, illetve a jövőorientált iparágakban működő, a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas, innovatív kkv-k kulcsszerepet játszanak a gazdaság dinamizálásában, ezért további fejlődésük elősegítése, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése, valamint testreszabott, professzionális szakmai felkészítésük nagyban hozzájárulhat a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.

Támogatást igénylők köre

 • IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkezik
 • Fejlesztés Budapesten kívül valósul meg (60 napja bejegyzett telephelyen)
 • Minimum 1 vagy 4 lezárt üzleti év és min 3 fő statisztikai létszám, árbevétel min 50-100 M Ft
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá

Bővebben...

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

Megjelent a "Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" című pályázat felhívás tervezete. A pályázat keretében az átlag jövedelmet el nem érő saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak maximum 11,5 M Ft 100% támogatásra napelemes rendszer kiépítésére.

A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

Bővebben...

Külpiaci Növekedési Támogatás keretében akár 3 Mrd Ft-os támogatás

Pályázok köre: kis-, közép-, és nagyvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet külpiaci törekvéseik, illetve kutatási tevékenységeik finanszírozására.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás:

 • minimum 280 millió Ft igényelhető,
 • maximálisan igényelhető támogatási összeg 3 milliárd Ft.
 • támogatási intenzitás 50%

A pályázatok beadása előzetes regisztrációhoz kötött.

A pályázat keretében „A”, „B” és „C” komponens (alprogram) kerül meghatározásra.

Bővebben...

100%-os támogatottságú Napelem pályázat családoknak

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) keretén belül várhatóan még 2021. augusztusában kiírásra kerül a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” pályázat, amely keretén belül a felhasználni tervezett forrás 159 milliárd forintot tesz ki és 35 ezer háztartás számára biztosít 3-4 millió forintnyi 100%-os támogatást. A pályázatnak két fő célja van:

 • egyrészt a villamosenergia-termelés háztartási méretű kiserőművekkel (<50 kW);
 • másrészt hozzáférés biztosítása a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia használatához és korszerű fűtési megoldásokhoz az energiaszegénység kockázatának kitett háztartások számára.

Fontos, hogy ez a pályázat kizárólag az országos átlagjövedelem alatt élő családoknak szól majd, de közben lesz még idén a lakosságnak másik uniós napelemes-megújuló energiás pályázat is és a cégeknek is lesz majd új uniós forrás megújuló beruházásokra.

Bővebben...

2021 tavaszi-nyári időszakban várhatóan megjelenő mezőgazdasági pályázatok

2021 tavaszi-nyári időszakban várhatóan megjelenő mezőgazdasági pályázatok

 • Állattartó telepek megújításának támogatása (április - 30 milliárd forint)
 • Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (április - 15 milliárd)
 • Külterületi helyi közutak fejlesztésének támogatása (április - 50 milliárd)
 • Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása (május - 50 milliárd)
 • Tojótyúk tartó telepek támogatása (május - 20 milliárd)
 • Élelmiszeripari üzemek fejlesztése (május - 50 milliárd)
 • Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenységének támogatása (június - 8,71 milliárd)
 • Kertészet - Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása (június - 20 milliárd)
 • Kertészeti üzemek megújításának támogatása (június - 50 milliárd)
 • Mezőgazdaság digitális átállásához precíziós fejlesztések támogatása (június - 100 milliárd)
 • Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (június - 200 milliárd)

 

ÁLLATTARTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSE

 

20 MILLIÓ – 100 MILLIÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS

 • Sertéstartóknak
 • Szarvasmarhatartóknak
 • Baromfitartóknak
 • Juh- és Kecsketartóknak
 • Ló-, bivaly és egyéb állatfajok tartóinak
 • Méhészeknek

MIRE ADJÁK?

 • ÉPÍTÉSRE
 • TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSRE
 • GÉPBESZERZÉSRE

KINEK ADJÁK?

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben– fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

Májusban nyílik a VP pályázat tojótyúk tartó telepek részére!

2021 májusában jelenik meg a tojótyúk tartó telepek támogatására kiírt 2021-2027-es ciklushoz tartozó pályázat a Vidékfejlesztési Program keretében, ahol mezőgazdasági termelők pályázhatnak fejlesztésekre, 20 milliárd forintos elkülönített keretből.

 A pályázat célja:

 • az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása
 • a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott. 
 2. A felhívás keretében pályázat benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
  1. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
  2. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.
  3. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-nak vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

A tojótyúk tartó telepek fejlesztésével kapcsolatban támogatható tevékenységek:

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.
 • Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

A támogatás maximális mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás várhatóan 2021. májusában fog megjelenni.

 

VP terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztési pályázat májusban!

50 milliárd forintos kerettel érkezik 2021 májusában a Vidékfejlesztési Program keretében egy korábbi pályázat újranyitása a "Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása".

 ahol mezőgazdasági termelők 40-50% intenzitású támogatást nyerhetnek el. 

A felhívás célja

 • a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által.
 • a tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében várhatóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is lesz lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Önállóan támogatható:

 1. célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.
 2. célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A támogatás maximális mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás várhatóan 2021. májusában fog megjelenni.

A korábbi felhívás itt érhető el.

 

VP kertészeti üzemek fejlesztése!

50 milliárd forintos kerettel érkezik  2021 Júniusban a Vidékfejlesztési Program keretében a "Kertészeti üzemek megújítása" című pályázati felhívás.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében várhatóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is lesz lehetőség.

A pályázat keretében önállóan támogatható tevékenységek:

 1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése
 2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése

Önállóan nem, csak valamely főtevékenység mellett támogathatóak az alábbi tevékenységek:

 • célterülethez kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése
 • és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan támogathatóak a projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege akár 2 milliárd Ft is lehet.

támogatás maximális mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás várhatóan 2021. júniusában fog megjelenni.

 

VP Élelmiszeripari üzemek fejlesztések támogatása!

50 milliárd forintos kerettel érkezik 2021 májusában az "Élelmiszeripari üzemek fejlesztése" elnevezésű új VP pályázati felhívás.  A pályázatban az élelmiszerfeldolgozó üzemek és a borászati üzemek fejlesztése lesz támogatható.

A felhívásra támogatási kérelmet valószínűleg mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás nyújthatnak be.

A pályázat keretében előreláthatólag az alábbi tevékenységek lesznek önállóan támogathatóak:

 1. célterület - élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:
 • termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
 1. célterület - borászati üzemek fejlesztése:
 • szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

Továbbá támogatható még:

 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 

 1. 1-es célterület esetében
  1. egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft,
  2. kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft, a
 2. 2-es célterület esetében maximum 200 millió Ft.

 támogatás maximális mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás várhatóan 2021. májusában fog megjelenni.

 

VP gombatermelőket támogató pályázata!

20 milliárd forintos kerettel érkezik 2021 Júniusában a "Kertészet - Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása" című pályázat, melynek keretében előreláthatólag mezőgazdasági termelők tudnak majd támogatási kérelmet benyújtani gombaházak felújítására, fejlesztésére.

 Pályázók köre:

mezőgazdasági termelők akik

 • igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek

és

 • igazolják a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Termelői csoportok és termelői szervezetek is nyújthatnak be támogatási kérelmet ha:

 • az árbevételüket összeszámolják, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből származik,

és

 • legalább 50 %-uk igazolja, hogy legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

Támogatandó tevekénységek:

 1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése
 • új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
 • új gombatermesztő létesítmények építése,
 • új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
 • telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)
 1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Geotermikus energia hasznosítása
 • Egyéb megújuló energia hasznosítása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft,
 • kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft. 

 támogatás maximális mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A korábbi felhívás itt érhető el.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

FONTOS TUDNIVALÓ!!! - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ (GINOP Plusz)

Tájékoztatni szeretnénk Ügyfeleinket és az érdeklődőket, hogy a hamarosan megnyíló GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM PLUSZ (GINOP Plusz) – pályázatai esetében tekintettel arra, hogy a pályázatok várható beadása május vége- június elejére húzódok el a 2020-as év mérlegadatai lesznek az irányadók ezért célszerű a 2020-as gazdálkodási évet mihamarabb lezárni és közzétenni. Ugyanakkor a 2020-as mérlegadatok ismeretében az előminősítést újra elvégeztetni.

Bővebben...

Óvodai és közterületi játszóterek fejlesztése a Magyar Falu Programban

A Magyar Falu Program keretében megjelent az óvodai és közterületi játszóterek felújítását, fejlesztését támogató felhívás.  5000 fő alatti települések önkormányzatai pályázhatnak a támogatásra. 

Pályázok köre:

 1. Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 2. Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Bővebben...

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200