Független Nemzetközi Tanácsadó Iroda Kft.

Hírek

Állattartó telepek korszerűsítése, fejlesztésének támogatása

Megjelent az állattartó telepek számára is a pályázati lehetőség.

Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) pályázat keretösszege 150 milliárd Ft.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege200 millió Ft –  5 milliárd Ft.
 • A támogatási intenzitás: 50-80%
 • Előleg is igényelhető a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig.

Az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) pályázat keretösszege 50 milliárd Ft.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 30 millió Ft – 200 millió Ft.
 • A támogatási intenzitás: 50-80%
 • Előleg is igényelhető a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 50 millió forintig.

 

Bővebben...

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása KAP - RD09b - 1-24

Megjelent a „Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása” pályázati felhívás

 A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:

 • A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

 Pályázok köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Bővebben...

Élelmiszer feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

Megjelent a 

 1. Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (KAP-RD04A-RD04B-1-24) a nagyobb vállalkozásoknak, illetve
 2. Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-2-24) a kisebb cégek részére pályázat, amelyben kevesebb kötelező vállalással, és könnyített feltételekkel juthatnak támogatáshoz a kisebb élelmiszeripari vállalkozások is.

A pályázat célja az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és a piacra jutásának elősegítése technológiai fejlesztésekkel. Továbbá kiemelt cél az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, mindezt környezetbarát technológiák alkalmazásával.

Pályázok köre

Olyan Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 teljes lezárt üzleti évvel.

Pályázhat továbbá mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet vagy szociális szövetkezet és vadásztársaság is.

Bővebben...

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Kamatmentes beruházási hitel. (100 millió forintos árbevétel feletti cégeknek, és minimum 10 millió forint feletti beruházási igénnyel)

Támogatható projektek – kritérium: Budapesten kívüli telephelyen vagy székhelyen megvalósuló beruházás:

 1. Termelési kapacitás bővítése (ingatlan vásárlás, új eszköz, gép beszerzése, termelési szoftver, know-how beszerzés, bármilyen beruházás, ami a vállalkozás meglévő tevékenységét fejleszti, támogatja kivéve telekvásárlás, lakóingatlan beruházás és személygépjármű beszerzés )
 2. Meglévő telephely energetikakorszerűsítése(elavult eszközök, gépek cseréje, szigetelés, nyílászáró, világítás korszerűsítés, napelem telepítés, kazán csere, stb.)

Bővebben...

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Pályázok köre

Olyan mezőgazdasági termelők, akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

Bővebben...

Kertészetek korszerűsítése, üzemek technológiai fejlesztésének támogatása

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének és hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív tenyésztési és termelési technológiák fejlesztése révén. Emellett fontos cél a digitális technológiák bevezetése és erősítése a gazdálkodásban. A hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával növekszik a gazdálkodók jövedelem biztonsága és emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi
lehetővé.

Pályázok köre

 • Olyan őstermelők,
 • egyéni vállalkozók és
 • jogi személyek, jogi személyiségű nonprofit szervezetek
 • pályázhatnak, akik
  • működő gazdaságot vezetnek,
  • legalább 10.000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
  • a pályázat benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 40%- a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 

Bővebben...

50%-os támogatás a díszkertészeti ágazatnak

Várhatóan 2024 márciusában jelenik meg a díszkertészeti ágazat kivállalkozásait támogató felhívás, melynek keretében akár 100 ezer eurós 50%-os támogatás lesz igényelhető az ágazatban tevékenykedő vállalkozások beruházásainak segítésére.

A pályázat célja a díszkertészeti ágazat kivállalkozásainak támogatása. Ugyanis a díszkertész ágazat szerves részét képezik és a mezőgazdasági termelés volumenének bővülését elősegítik az ágazati szereplők által végzett, mezőgazdasági termelésnek nem minősülő tevékenységek. Ez utóbbiak gyakran meghaladják a teljes árbevétel 50%-át, így a mezőgazdasági üzemfejlesztés jellegű intézkedésekben nem részesülhettek.

Várhatóan pályázatot nyújthatnak majd be az alábbi jogosultsági kritériumoknak megfelelő dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások:

Bővebben...

GINOP-PLUSZ-3.2.1-21 – III ütem. Munkavállalók képzése

Pályázat célja: A MUNKAVÁLLALÓK ÉS VÁLLALATOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL

 Pályázók köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.
 • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Az erről szóló bankszámlakivonat a kérelem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.

Bővebben...

Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása – ÉLIP 2024

Az Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása című pályázat célja támogatni a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházásokat. További cél az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések megvalósítása.

Azok az élelmiszeripari vállalatok, vagy általuk létrehozott konzorciumok jogosultak a támogatásra, amelyek tevékenységeik alapján élelmiszeripari vállalkozásokként vannak klasszifikálva.

A támogatást a vállalatok a

 • TEÁOR 10 főcsoport minden alcsoportjára (a 109-es alcsoport kivételével), illetve a
 • TEÁOR 11 főcsoport minden alcsoportjára (a 1102 alcsoport kivételével) igényelhetik,

feltéve, hogy ezek a tevékenységek fejlesztendők, vagy éves nettó árbevételük minimum 50%-a a 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében igazolható módon ebből származik.

 

Bővebben...

Indulnak a pályázatok - 900 milliárdos EU-pénz jön, nulla százalékos lesz a hitelkamat

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány,

A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

 • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelyről múlt héten már tett bejelentést a tárca, és most is hangsúlyozta Nagy Márton, hogy ennek a keretnek a nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.

Bővebben...

 

Kérdése van? Hívjon!

+36-20/377-9200