CímlapPályázatokKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő céloknak kell érvényesülnie:

 • a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása,
 • az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
 • a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
 • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

1. prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás.

 • klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megalapozása, természeti katasztrófák megelőzése

Kedvezményezettek:

· központi közigazgatási szervek,

· katasztrófavédelmi igazgatási szervek.

 • felszíni vízkészletek megőrzése, fenntartható térségi víz-szétosztás fejlesztése,
 • árvizek kártételei elleni védekezés fejlesztése.

Kedvezményezettek:

· vízügyi igazgatási szervek,

· vízgazdálkodási társulatok,

· önkormányzatok.

 • katasztrófakockázat kezelés fejlesztése,
 • lakosság és intézmények felkészítése a természeti katasztrófák kezelésére.

Kedvezményezettek:

· katasztrófavédelem országos és területi szervei,

· a katasztrófavédelemben dolgozó önkéntes, civil és non-profit szervezetek.

2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése.

 • ivóvízminőség javítása uniós és hazai határértékek teljesítése céljából, a vízi közmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett,
 • a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban, összhangban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel a víziközmű rendszerek hatékonyabb működtetése mellett.

Kedvezményezettek:

· víziközmű társulatok

3. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése.

 • hulladékkezelési létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése (beleértve az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereit),
 • az elkülönített gyűjtés és szállítási rendszerek fejlesztése.

Kedvezményezettek:

· önkormányzatok és társulásaik,

· állami, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági szervezetek.

 • szennyezett területek kármentesítése.

Kedvezményezettek:

· állami vagyonkezelésért felelős szervezetek,

· és az általuk megbízott szakcégek.

4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések.

 • védett illetve közösségi jelentőségű természeti értékek és területek természet-védelmi helyzetének és állapotának javítása,
 • természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása,
 • Natura 2000 hálózat és a közösségi jelentőségű fajok és élőhely-típusok ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása.

Kedvezményezettek:

· jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelő.

5. prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása.

 • a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése.

Kedvezményezettek:

· társaságok, mint megújuló energiát előállító erő-műveket létesítők,

· villamos energia-termelői engedélyesek, gazdasági társaságok,

 • épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával,
 • illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése.

Kedvezményezettek:

· lakosság,

· központi költségvetési szervek,

· nonprofit szektor (kivéve önkormányzat),

· közszolgáltatást végző gazdasági társaságok.

 • távhőrendszerek komplex energetikai felújítása,
 • illetve megújuló alapra helyezése.

Kedvezményezettek:

· távhőszolgáltatók,

· távhőtermelési célú gazdasági társaságok.

 • közvilágítás korszerűsítése.

Kedvezményezettek:

· önkormányzatok.

 • energiamenedzsment rendszerek bevezetése a közfeladat-ellátásban.

Kedvezményezettek:

· központi költségvetési szervek.

 • az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül.

Kedvezményezettek:

· civil szervezetek,

· önkormányzatok,

· oktatási intézmények,

· központi költségvetési szervek,

· lakosság,

· gazdasági társaságok,

· nonprofit szektor.

 • a villamos energia-rendszer alkalmassá tétele a megújuló, energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési célok végrehajtására.

Kedvezményezettek:

· villamos energia-kereskedők,

· az elosztói rendszerüzemeltetők,

· villamos energia-termelői engedélyesek,

· átviteli rendszerirányító telekommunikációs társaságok.

6. prioritás: Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök

 • a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése,
 • az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

Kedvezményezettek:

· országos fiókhálózattal rendelkező pénzügyi közvetítők.

7. prioritás: A technikai segítségnyújtás.

Az operatív program műveleteinek eredményes és hatékony megvalósítása érdekében, kedvezményezett a Közreműködő Szervezet.


Módosítás dátuma: 2014. szeptember 09. kedd, 06:14

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.