Címlap

Szeptemberben indul az új K+F pályázat

Új kutatás-fejlesztési pályázat indul a szeptemberbenGINOP-2.2.1-18 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” név alatt.

A tervezet szerint minimum 350 millió, maximum 2 milliárd forint támogatást igényelhetnek a konzorciumban induló vállalatok, nonprofit társaságok, költségvetési szervek és felsőoktatási intézmények. Az egyes konzorciumi tagoknak legalább 50 millió forint, vagy a projekt teljes támogatási összegének 5%-át kitevő támogatást kell igényelnie.

A pályázatokat 2018. szeptember 3-tól 2018. október 16-ig lehet benyújtani.

A pályázaton csak azok a pályázók indulhatnak, akik rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016-ban vagy 2017-ben kiállított támogató véleményével.

Olyan projektek támogathatóak, amelyek hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növeléséhez. A projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek és új K+F+I munkahelyek jöhetnek létre.

Támogatási kérelmet kizárólag konzorciumi formában nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

· legalább 2 lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek

· éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

· kettős könyvvitelt vezetnek

· Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek

Pályázhatnak továbbá főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző:

· nem állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok,

· állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok,

· költségvetési szervek,

· valamint egyházi, illetve magán felsőoktatási intézmények is.

Támogatható tevékenységek:

a) Alapkutatás: Alapkutatási tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 5 fő, a projekt szakterületének megfelelő tudományterületen PhD fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van.

b) Alkalmazott ipari kutatás: Ipari kutatás tevékenységre az a támogatást igénylő nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van az alábbiak szerint:

· 350 millió és maximum 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás esetén minimum 2 fő,

· 500 millió Ft projektszinten igényelt támogatás felett minimum 3 fő.

c) Kísérleti fejlesztés

A fenti tevékenységek valamelyikének megvalósítása mellett támogatás igényelhető továbbá technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére, kutatási infrastruktúrához szükséges épület építésére, bővítésére, átalakítására, korszerűsítésére, infrastrukturális fejlesztésekre, valamint Immateriális javak beszerzésére.

A támogatás intenzitása a támogatási kategóriáktól függően az alábbiak szerint alakulhat:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás esetén:

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

· alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

· ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

· kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:

· 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető mikro- és kisvállalkozás esetén,

· 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit.

A támogatási intenzitás minden konzorciumi tagra külön kerül megállapításra.

Csekély összegű támogatás:

· A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás:

· A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.


Regionális beruházási támogatás:

· A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következő:

· Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék:

o mikro- és kisvállalkozás: 45%,

o középvállalkozás: 35%,

o nagyvállalkozás 25%

· Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék:

o mikro- és kisvállalkozás 55%,

o középvállalkozás 45%,

o nagyvállalkozás: 35%

· Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék:

o mikro- és kisvállalkozás 70%,

o középvállalkozás: 60%,

o nagyvállalkozás 50%.

A pályázatok benyújtása 2018. szeptember 3-tól 2018. október 16 12.00 lehetséges.

A felhívás tervezete itt érhető el.

 

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.