Címlap

Egészségügyi szolgáltatások számára is jön az utolsó nagy lehetőség a versenyképességük növelésre!

2017. november 30.-tól beadható a GINOP-2.1.8-17 kódszámú pályázat, amely 5-15 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást biztosit eszközbeszerzésre és innovációs tevékenységek fejlesztésére.

A pályázat általános részletei

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd forint, melyből várhatóan 850-3400 db kérelmet támogatnak.
 • Nem támogathatok a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.
 • Fenntartási kötelezettség 3 év.
 • A pályázat keretében eszközbeszerzés (mobil eszközök és helyhez kötött eszközök) és immateriális javak (szoftver, gyártási licenc vagy know-how) beszerzése támogatható.

A mikro-, kis-, és középvállalkozások igényelhetnek támogatást, abban az esetben, ha:

  • rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (365 nap);
  • legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt a létszáma;
  • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepe;
  • nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 116 Közkereseti társaság

d) 117 Betéti társaság

e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 • Arra felhívja a figyelmet a tervezet, hogy azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
 • A pályázat keretében a támogatást igénylőnek vállalni kell, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.
 • Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet. Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető.

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál:

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy

- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

Jelen Felhívás esetében innováció alatt a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3. § 6. pontja alapján meghatározott innováció fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük,

- tehát a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Az OSLO Kézikönyv alapján minimum elvárás az innováció vonatkozásában, hogy a vállalkozás termékeiben vagy eljárásaiban létrejövő változás a cég szintjén legyen új vagy jelentősen javított. Az Oslo Kézikönyv 103. szakasz vi. bekezdése kimondja, hogy többek között az eszköz- és szoftverberuházás szintén beletartozik az innováció fogalmába.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatok önállóan:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

(Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a) Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Immateriális javak beszerzése

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

i) Egészséges társadalom és jólét;

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

iii) Tiszta és megújuló energiák;

iv) Fenntartható környezet;

v) Egészséges és helyi élelmiszerek;

vi) Agrár-innováció;

vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;

viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

i) fotonika, lézertechnológia

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

iii) bionika

iv) nem gépipari fémfeldolgozás

v) elektronika és félvezető-technológia

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

ix) építőipar (építőanyag-technológiák)

x) textilipar

xi) fa- és bútoripar

xii) logisztika

xiii) kulturális és kreatív ipar

A vállalkozás fejlesztendő tevékenysége az alábbi TEÁOR számok alá tartozó lehet:

TEÁOR 90: Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

TEÁOR 75: Állat-egészségügyi ellátás

TEÁOR 15: Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

TEÁOR 31: Bútorgyártás

TEÁOR 42: Egyéb építmény építése

TEÁOR 32: Egyéb feldolgozóipari tevékenység

TEÁOR 30: Egyéb jármű gyártása

TEÁOR 74: Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

TEÁOR 10: Élelmiszergyártás

TEÁOR 71: Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

TEÁOR 81: Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

TEÁOR 41: Épületek építése

TEÁOR 02: Erdőgazdálkodás

TEÁOR 16: Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

TEÁOR 24: Fémalapanyag gyártása

TEÁOR 25: Fémfeldolgozási termék gyártása

TEÁOR 59: Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

TEÁOR 28: Gép, gépi berendezés gyártása

TEÁOR 45: Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

TEÁOR 22: Gumi-, műanyag termék gyártása

TEÁOR 21: Gyógyszergyártás

TEÁOR 38: Hulladékgazdálkodás

TEÁOR 86: Humán-egészségügyi ellátás

TEÁOR 63: Információs szolgáltatás

TEÁOR 33: Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

TEÁOR 11: Italgyártás

TEÁOR 19: Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

TEÁOR 06: Kőolaj-, földgázkitermelés

TEÁOR 29: Közúti jármű gyártása

TEÁOR 51: Légi szállítás

TEÁOR 23: Nemfém ásványi termék gyártása

TEÁOR 01: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

TEÁOR 18: Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

TEÁOR 17: Papír, papírtermék gyártása

TEÁOR 53: Postai, futárpostai tevékenység

TEÁOR 52: Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

TEÁOR 14: Ruházati termék gyártása

TEÁOR 43: Speciális szaképítés

TEÁOR 93: Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

TEÁOR 26: Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

TEÁOR 95: Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

TEÁOR 49: Szárazföldi, csővezetékes szállítás

TEÁOR 39: Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

TEÁOR 37: Szennyvíz gyűjtése, kezelése

TEÁOR 61: Távközlés

TEÁOR 13: Textília gyártása

TEÁOR 72: Tudományos kutatás, fejlesztés

TEÁOR 20: Vegyi anyag, termék gyártása

TEÁOR 27: Villamos berendezés gyártása

TEÁOR 35: Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

TEÁOR 36: Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Minimális támogatás 5 MFT amely esetében a 2016-os nettó árbevétel minimum 10 MFT-kell legyen.

Maximális támogatás 15 MFT amely esetében a 2016-os nettó árbevétel minimum 30 MFT-kell legyen.

 

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.