Címlap

Pályázat PANZIÓK számára!

Minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programja indult el 2017. október 5.-én amely során 30 ezer szoba újulhat meg a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programnak köszönhetően. A program első ütemét valamennyi vidéki panzió megújítására hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Az első felhívások október 5-től elérhetőek, és a felkészülési időszakot követően a panziók fejlesztésére 2017. október 19. és december 4. között, nyújthatok be támogatási igények.

A felhívás esetében a Kormány által biztosított, a hazai költségvetésből finanszírozott, vissza nem térítendő támogatás maximális intenzitása 70 százalék, emellett a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Fejlesztési Bank együttműködésének köszönhetően az önerő egy részének biztosításához a pályázók felhasználhatják az MFB kedvezményes kamatozású hiteltermékét, melyet ehhez a programhoz fejlesztettek ki.

 

A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatosan történik majd.

PANZIÓ: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül

Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) panzió fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel rendelkezik.

Elszámolható költségek:

· Panziók szobánkénti fajlagos költségei = Beruházás összes elszámolható költsége / meglévő szoba: maximum 5.000.000.- Ft

· Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

· 5 Mft - 42 Mft között - A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adó nélkül számított költsége.

Részletes célok:

· szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának –komfortfokozatának – fejlesztése, tematikus – pl. családbarát – szolgáltatások kialakítása);

· tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);

· kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);

· kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikaiberuházások/szolgáltatások megvalósítása);

· az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;

· szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;

· a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:

· oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,

· képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,

· illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

· Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

· egyéni vállalkozások

· költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok

· önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok

· Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

· szövetkezetek

· egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

· Az ingatlan tulajdonosa

· Szálláshely üzemeltetője

Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra

Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:

Önállóan támogatható tevékenységek (maximum a projekt 50%-áig):

· meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;

· meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.)

· meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);

· a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

· kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;

· a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,

· kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;

· szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;

· az épület teljes körű azbesztmentesítése;

· akadálymentesítés;

Kapacitásbővítés esetén, a fejlesztés eredményeképpen is meg kell felelni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2.§.(d) pontjában foglaltaknak.

Elszámolható költségek:

előkészítési költségek (maximum 5%-ig)

· üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;

szolgáltatások igénybe vételének költségei (maximum 1%-ig)

· műszaki ellenőr költsége;

építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;

· szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;

· meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;

· a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;

· épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;

· kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;

· akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;

· fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;

eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől);

· szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;

· a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;

· info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,

· szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;

· kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,

· akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;

immateriális javak beszerzése (maximum 10%-ig)

· infokommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

Meglévő szálláshelyek fejlesztésére irányuló támogatás esetén a projekt megvalósításának végső dátuma: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap.

Támogatási igény benyújtásához kapcsolódó feltételek:

· A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.

· A pályázatban vállalni kell, hogy legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.) a teljes fenntartási időszak alatt.

Támogatási szerződéshez és a fenntartási időszakhoz kapcsolódó szükséges feltételek:

· Legkésőbb a záró beszámoló és elszámolás benyújtásáig igazolni szükséges, hogy a fejlesztéssel érintett panzió legalább a három csillagos „Panzió csillaggal” minősítést megszerezte.

· Támogatottat havi adatszolgáltatási kötelezettség terheli a beruházást követő fenntartási időszakban a Kezelő szerv felé.

· A támogatást igénylő pozitív támogatási döntés esetén köteles a fenntartási időszakban a Kezelő szerv által szervezett képzéseken évente 1 alkalommal részt venni.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Fejlesztési Bank együttműködésének köszönhetően az önerő egy részének biztosításához, illetve a Magyarországon megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásához a pályázók felhasználhatják az MFB kedvezményes kamatozású hiteltermékét, melyet ehhez a programhoz fejlesztettek ki.

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

A Hitelprogram célja

A magyar turizmus minőségi fejlesztését, versenyképességének fokozását, meglévő szerepének erősítését, hazánk turisztikai vonzeröjének növelését támogató kedvező feltételű finanszírozás biztosítása Kis- és Középvállalatok részére.

A Hitelprogram a Magyarországon megvalósuló turisztikai beruházások finanszírozásával elsősorban a hazai kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek szolgáltatásainak fejlesztését, meglévő kapacitásaik bővítését, új kapacitások létrehozását, kihasználtságuk javítását, illetve új turisztikai attrakciók létrehozását, rendezvények szervezését kívánja elősegíteni.

Miért előnyös a Hitelprogram?

· Kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető

· Önállóan, de forrás-kiegészítésként igénybe vehető a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében elnyert támogatással együtt

· Kezdő vállalkozások is finanszírozhatóak

Kiknek ajánljuk a Hitelprogramot?

Azoknak a KKV kritériumoknak megfelelő új és meglévő vállalkozásoknak, amelyek Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkeznek és szálláshely-szolgáltatás vagy vendéglátás területén tevékenykednek.

A Hitelprogramból finanszírozható beruházások

A Program keretében nyújtott hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő turisztikai célú

· ingatlanvásárláshoz / ingatlanfejlesztéshez

· tárgyi eszköz vásárláshoz, beszerzéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz

· a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak vásárlásához, beszerzéséhez

· a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához.

A Hitelprogram további jellemzői

Hitel típusa: Éven túli lejáratú beruházási-, és a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz hitel vagy kölcsön.

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKV1[1] + legfeljebb 2,5%/év[2]

Futamidő: legalább 2 év, legfeljebb 15 év

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 1,5 év

Türelmi idő: legfeljebb 3 év

A rendelkezésre tartási idő, nem lehet hosszabb, mint a türelmi idő.

Finanszírozási összeg:

· meglévő turisztikai kapacitáshoz kapcsolódó fejlesztés esetén minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint

· új turisztikai kapacitás létrehozására irányuló beruházás esetén minimum 10 millió forint, maximum 3 milliárd forint

Saját erő: minimum 10%

Devizanem: magyar forint

Az MFB Zrt. a Hitelprogramot az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) és az Európai Beruházási Bank (EIB) által biztosított források felhasználásával nyújtja.

További információk

A hitelkérelmet a Hitelprogramban résztvevő együttműködő partnereinkhez, továbbá 500 millió forint feletti hitelösszeg igénylése esetén közvetlenül az MFB Zrt-hez is be lehet nyújtani.

A Hitelprogram részletes feltételeit ismertető termékdokumentációját az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírása és Útmutatója tartalmazza.


[1] az  RKV1 az MFB  refinanszírozási kamatfelár mértéke, amely évente változó, jelenleg 0,7%/év. Az MFB Zrt. az MFB refinanszírozási kamatfelár értékeket a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.

[2] hitelintézeti kamatfelár mértéke

 

Módosítás dátuma: 2017. október 11. szerda, 10:41

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.