CímlapPályázatokVidékfejlesztési Program (VP)VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

VP2-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

MIT TÁMOGAT?

A mezőgazdasági/borászati termékek értéknövelését és a piacra jutást elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházásokat, valamint a mezőgazdasági/borászati termékek értéknövelésével összefüggő, környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó fejlesztéseket.

Támogatható tevékenységek:

· magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó fejlesztések,

· versenyképesebb üzemi, termelési és termékstruktúra kialakítása, a piacra jutást elősegítő fejlesztések (tárolás, hűtés);

· piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések;

· anyag-, energia-, víztakarékos, vagy a környezetterhelést egyéb módon (például biogáz, biomassza alapú megújuló energia használattal) csökkentő funkciók, technológiák bevezetése, fejlesztése.

Nem támogatható: borászati termékek

· előállítását, kiszerelését és tárolását célzó tevékenység.

Előnyt jelent:

· az operatív csoport tagjának az innovatív projekt keretén belüli kísérleti fejlesztései;

· a REL együttműködés termelőjének az együttműködés üzleti terve alapján – a saját

· gazdaságában megvalósuló – beruházásai.

 

KIT TÁMOGAT?

· a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozást;

· a mezőgazdasági termelőt, aki/amely

o a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a mezőgazdasági tevékenységből legalább 6000 € STÉ üzemmérettel rendelkezik;

o az előző évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

· a fentiek szerinti jogosultak csoportjait;

· Agrár-Innovációs csoporttagokat;

· REL együttműködés termelőit.

Feltétel a pályázáshoz:

· a támogatott tevékenységhez Annex I. termékek használhatók fel, non-Annex termékek csak elhanyagolható és feltétlenül szükséges mértékben;

· a támogatott tevékenységgel előállított termék nem mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében kizárólag Annex I. termék lehet;

· borászati termékek esetén: a projekt kizárólag Annex I. terméknek minősülő termékek kiszerelésére és tárolására vonatkozhat;

· mezőgazdasági termelő és azok csoportosulása esetében non-Annex termék is előállítható.

Előny a pályázáskor:

· minőségi üzleti terv (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság);

· kapcsolódás egyéb támogatott fejlesztési projektekhez (pl. alapanyag-termelés fejlesztése);

· foglalkoztatotti létszám növelése;

· termelői csoport/szervezeti tagság

· 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás, komplex eszközök alkalmazása;

· környezeti szempontok érvényesítése;

· megújuló energiaforrás használata;

· mezőgazdasági termelő esetén ökológiai gazdálkodás folytatása;

· minőségrendszerekben való részvétel;

· beruházás fejlesztendő régióban, járásban.

Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz:

· foglalkoztatotti létszám fenntartása;

· energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén

o legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;

o az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás;

· anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50%-át;

· mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén:

o az alapanyag csak Annex I. termék lehet;

· ha a fő cél villamos energia előállítása, a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át az üzemen belül kell hasznosítani;

· biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén, a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie;

· épületenergetikai korszerűsítések esetén:

o 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte;

o 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum elérése.

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Maximális támogatás:

Egyéni beruházás Kollektív beruházás: maximális alaptámogatás 1 600 000 €/projekt  4 800 000 €/projekt

· alaptámogatási intenzitás (KMR régióban) 40%

· alaptámogatási intenzitás (nem KMR régióban) 50%

Maximális támogatás – REL csoporttagok projektjei esetén:

· Egyéni beruházás Kollektív beruházás

o maximális alaptámogatás 50 000 €/projekt 500 000 €/projekt

o alaptámogatási intenzitás (KMR régióban) 50%

 

o alaptámogatási intenzitás (nem KMR régióban) 60%

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.