CímlapPályázatokVidékfejlesztési Program (VP)VP2-4.1.3.2-15 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

VP2-4.1.3.2-15 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

Az alintézkedés kiterjed a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítására az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. Az alintézkedés az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiatermelést biztosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiafelhasználásának csökkentését.

A megújuló energiaforrások között kiemelkedő jelentősége van hazánkban a geotermikus energia hasznosításának. A művelet tehát a megújuló energiaforrások között kiemelt műveleti célként kezeli a geotermikus energiaellátás biztosítását, valamint a meglévő berendezések korszerűsítését. A művelet geotermikus energiaellátásra vonatkozó célterülete megfelel a Vízkeret Irányelv előírásainak és a termálvíz hasznosításra vonatkozó ajánlásoknak, valamint eleget tesz a használt termálvizek felszíni vizekbe történő elhelyezését szabályozó előírásoknak.

Az alintézkedés célterületei:

A) célterület: a kertészet versenyképesség javítása:

 • Építéssel járó kertészeti technológia kialakítása: fedett termesztő-berendezések, hűtőházak, tárolók, manipulálók és a hozzájuk kapcsolódó beépített műszaki és infokommunikációs technológia és egyéb üzemi létesítmények kialakítása.
 • Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erő- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése.
 • Ültetvénytelepítés és -korszerűsítés: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

B) célterület: a kertészeti ágazat energiahatékonyságának javítása

A kertészet erőforrás-hatékonyságának javítása a létesítmények és technológiák korszerűsítése révén: a kertészet létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása és technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energiaforrást biztosító technológiák beszerzése és korszerűsítése.

Geotermikus energiaellátás: kertészeti termesztő berendezések energiaellátását biztosító termelő termálkút beruházások, a meddő szénhidrogén-kutak termelőkúttá alakítása, a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló beruházások, a kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, valamint a működést szolgáló építmények. Geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.

B) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

Az alintézkedés keretében nem támogatható öntözéshez kapcsolódó infrastruktúra beszerzés, fejlesztés.

Közvetlenül a célterületekhez kapcsolódó elszámolható költségek:

a) a kertészeti tevékenységet szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;

b) a kertészeti tevékenység célját szolgáló új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;

c) az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése. A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

e) az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

f) a célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Nem számolható el:

A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása nem számolható el.

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében azok a kedvezményezettek, akik a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012 (XII. 28.) VM rendelet alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért nyújtott támogatásra jelen művelet keretében nem jogosultak

KIT TÁMOGAT?

.

A források 80%-ára állattenyésztési fejlesztések esetén kizárólag a legfeljebb 1 275 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők, kertészeti fejlesztések esetén a legfeljebb 850 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak.

A források fennmaradó 20 %-ára ugyanakkor mindkét esetben a meghatározott STÉ korlát feletti üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

A kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai esetén, támogatásra csak a legfeljebb 350 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

Feltétel a pályázáshoz:

 • foglalkoztatotti létszám fenntartása;
 • energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén
  • legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;
  • az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás megléte,
 • biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át;
 • mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén:
  • az alapanyag csak Annex I. termék lehet;
  • ha a fő cél villamos energia előállítás, a technológia önfogyasztása felett keletkezett hő legalább 25%-ának saját gazdaságon belül hasznosítása;
  • nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka legalább 70%-os;
 • épületenergetikai korszerűsítések esetén:
  • 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte;
  • 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum elérése.

Előny a pályázáskor:

 • üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság);
 • vállalkozás foglalkoztatotti létszámának növelése;
 • termelői csoport/szervezeti tagság
 • mikro- vagy kisvállalkozás;
 • környezeti szempontok érvényesítése;
 • 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beruházást követően kimutatható energiamegtakarítást ér el a termelő egység, melyet akár számlákkal, akár könyvelési adatokkal alá tud támasztani);
 • megújuló energiatermelés fejlesztése, különösen
  • biomassza hasznosítása (állattenyésztési fejlesztés esetén)
  • termálenergia hasznosítása (kertészeti fejlesztés esetén);
 • ökológiai gazdálkodás folytatása;
 • beruházás fejlesztendő régióban, járásban.

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Kertészeti fejlesztések esetén:

Egyéni beruházás Kollektív beruházás

Maximális alaptámogatás 1 600 000 €/projekt 3 200 000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás (KMR régió) 40% +10 százalékpont

Alaptámogatási intenzitás (nem KMR régió) 50%

A fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül.

 

Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

Módosítás dátuma: 2015. október 24. szombat, 16:16

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.