CímlapPályázatokVidékfejlesztési Program (VP)VP2-4.1.2-15 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

VP2-4.1.2-15 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

Az alintézkedés célterületei:

A) célterület: kis léptékű terménytárolók építésének, valamint a meglévő terménytárolók korszerűsítésének, terményszárítók és tisztítók üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák és infrastruktúra támogatása. A célterület a kis méretű gazdaságok egyedi vagy közös piaci pozíciójának erősítését célozza.

A célterület keretében maximum 5000 tonna tárolókapacitású terménytároló építése lehetséges.

B) célterület: terményszárítók és tisztítók energiahatékonyságának javítására és a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazásához nyújtott támogatás: a meglévő létesítmények energiafelhasználásának javítása, megújuló technológiák beszerzése, valamint a kapcsolódó technológia és infrastruktúra felújítása, korszerűsítése.

C) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható

Közvetlenül a célterületekhez kapcsolódó elszámolható költségek:

a) Maximum 5000 tonna kapacitású terménytárolás és tisztítást szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése, terményszárítás célját szolgáló épület, építmény korszerűsítése.

b) Terménytároláshoz, tisztításhoz vagy szárításhoz kapcsolódó új és használt gépek és berendezések vásárlása, az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;

c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;

d) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;  A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

f) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Nem számolható el:

A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása nem számolható el.

KIT TÁMOGAT?

.

A források 80%-ára állattenyésztési fejlesztések esetén kizárólag a legfeljebb 1 275 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők, kertészeti fejlesztések esetén a legfeljebb 850 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak.

A források fennmaradó 20 %-ára ugyanakkor mindkét esetben a meghatározott STÉ korlát feletti üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

A kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai esetén, támogatásra csak a legfeljebb 350 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

Feltétel a pályázáshoz:

 • foglalkoztatotti létszám fenntartása;
 • energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén
  • legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;
  • az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás megléte,
 • biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át;
 • mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén:
  • az alapanyag csak Annex I. termék lehet;
  • ha a fő cél villamos energia előállítás, a technológia önfogyasztása felett keletkezett hő legalább 25%-ának saját gazdaságon belül hasznosítása;
  • nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka legalább 70%-os;
 • épületenergetikai korszerűsítések esetén:
  • 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte;
  • 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum elérése.

Előny a pályázáskor:

 • üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság);
 • vállalkozás foglalkoztatotti létszámának növelése;
 • termelői csoport/szervezeti tagság
 • mikro- vagy kisvállalkozás;
 • környezeti szempontok érvényesítése;
 • 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beruházást követően kimutatható energiamegtakarítást ér el a termelő egység, melyet akár számlákkal, akár könyvelési adatokkal alá tud támasztani);
 • megújuló energiatermelés fejlesztése, különösen
  • biomassza hasznosítása (állattenyésztési fejlesztés esetén)
  • termálenergia hasznosítása (kertészeti fejlesztés esetén);
 • ökológiai gazdálkodás folytatása;
 • beruházás fejlesztendő régióban, járásban.

 

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Kisméretű terménytárolók és –szárítók beruházásai esetén:

Egyéni beruházás Kollektív beruházás

Maximális alaptámogatás 330 000 €/projekt 1 000 000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás (KMR régió) 40% +10 százalékpont

Alaptámogatási intenzitás (nem KMR régió) 50%

A fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül.

 

Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.