CímlapPályázatokVidékfejlesztési Program (VP)VP2-4.1.1.2-15 Baromfitartó telepek korszerűsítése

VP2-4.1.1.2-15 Baromfitartó telepek korszerűsítése

Az alintézkedés azoknak a mezőgazdasági termelőknek is támogatási lehetőséget nyújt, akik a trágyatároló megépítésére szolgáló idő lejártáig nem tudták kivitelezni trágyatárolójukat. Nemcsak a nitrát irányelv előírásainak biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen trágyatárolóval, hanem közvetetten az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése végett is. Magyarország számára jelenleg a trágyaelhelyezés problémájának megoldása választ kínálhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentésére, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javítására, valamint közvetett módon az ÜHG kibocsátás csökkentésére. A megfelelő trágyatárolók kiépítése hozzájárul a tápanyagkörforgás folyamatainak és az agrotechnológiai igények összehangolásához. Továbbá a megfelelő trágyatárolás valamint trágyakezelés hozzájárul az ÜHG kibocsátás mérsékléséhez, ezáltal a klímaváltozás enyhítéséhez.

Az alintézkedés célterületei:

A) célterület: a versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek támogatása. A 2A fókuszterülethez a célterület az alábbi tartalommal járul hozzá:

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása: az állattartás állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az előállított termék, vagy a takarmány és termény kezelésére, tárolására szolgáló az előírásoknak megfelelő színvonalú biztosítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése, pl. épületek, istállók, fejőházak építése.
 • Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: állattartási tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök beszerzése.

B) célterület: az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozik az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében.

A célterület elsősorban épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása által javítja az állattartó gazdaságok energiafelhasználásának hatékonyságát. A célterület az 5B fókuszterülethez járul hozzá.

Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javítása az épületek, technológiák korszerűsítése, valamint a megújuló energiafelhasználásra irányuló technológiák alkalmazása révén: az állattartás állategészségügyi, takarmányozási, tartási valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló feltételeinek biztosítása érdekében az állattartás létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése.

A célterület az alábbi fejlesztési irányokra terjed ki:

 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére;
 • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésére;
 • világítási rendszerek korszerűsítésére;
 • beépített technológiai korszerűsítésére;
 • napkollektorok alkalmazására használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
 • hőszivattyú alkalmazására használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 • napelemek alkalmazására hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
 • biomassza alapú energia előállításra.

A termelt megújuló energia értékesítése éves átlagban nem haladhatja meg a gazdaság teljes energia-szükségletét. Folyékony bio-üzemanyag előállítás nem támogatható.

C) célterület: a trágyakezelés és komposztálás agrotechnikai eszközei és a kiszolgáló infrastruktúra beszerzése és felújítása, részletesebben a trágyatárolás és -feldolgozás, vízvisszaforgatás (különösen hígtrágyánál) infrastruktúrája, komposztálás technikáját kiszolgáló eszközök, a trágyaelhelyezéshez és kijuttatáshoz szükséges anyagmozgatás gépeinek támogatására vonatkozik.

D) célterület: cél a fiatal termelők által indított gazdaságok megerősítése, illetve az 5 évnél nem régebben gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságának fejlesztése.

Közvetlenül a célterületekhez kapcsolódó elszámolható költségek:

a) Állattenyésztést szolgáló épület, építmény építése vagy fejlesztése;

b) Állattenyésztés célját szolgáló új és használt gépek és berendezések vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését;

c) Az a)-b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;

d) A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése. A c)-d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át.

f) A műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, ide tartoznak a közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások, a projekt teljes elszámolható kiadásának 15%-át meg nem haladó mértékben.

Nem számolható el:

A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása nem számolható el.

KIT TÁMOGAT?

.

A források 80%-ára állattenyésztési fejlesztések esetén kizárólag a legfeljebb 1 275 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők, kertészeti fejlesztések esetén a legfeljebb 850 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők pályázhatnak.

A források fennmaradó 20 %-ára ugyanakkor mindkét esetben a meghatározott STÉ korlát feletti üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

A kisméretű terménytárolók és szárítók beruházásai esetén, támogatásra csak a legfeljebb 350 000 € STÉ üzemmérettel rendelkezők jogosultak.

Feltétel a pályázáshoz:

 • foglalkoztatotti létszám fenntartása;
 • energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén
  • legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás;
  • az adott technológiára vonatkozó releváns tanúsítvány és/vagy energetikai számítás megléte,
 • biogáz technológia alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék, valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok, melléktermékek kivételével) aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének 50 %-át;
 • mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén:
  • az alapanyag csak Annex I. termék lehet;
  • ha a fő cél villamos energia előállítás, a technológia önfogyasztása felett keletkezett hő legalább 25%-ának saját gazdaságon belül hasznosítása;
  • nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka legalább 70%-os;
 • épületenergetikai korszerűsítések esetén:
  • 176/2008. (VI. 30.) korm. rendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány megléte;
  • 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum elérése.

Előny a pályázáskor:

 • üzleti terv minősége (megalapozottság, innovatív tartalom, költséghatékonyság);
 • vállalkozás foglalkoztatotti létszámának növelése;
 • termelői csoport/szervezeti tagság
 • mikro- vagy kisvállalkozás;
 • környezeti szempontok érvényesítése;
 • 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás (ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a beruházást követően kimutatható energiamegtakarítást ér el a termelő egység, melyet akár számlákkal, akár könyvelési adatokkal alá tud támasztani);
 • megújuló energiatermelés fejlesztése, különösen
  • biomassza hasznosítása (állattenyésztési fejlesztés esetén)
  • termálenergia hasznosítása (kertészeti fejlesztés esetén);
 • ökológiai gazdálkodás folytatása;
 • beruházás fejlesztendő régióban, járásban.

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Állattenyésztési fejlesztések esetén:

Egyéni beruházás Kollektív beruházás

Maximális alaptámogatás 1 600 000 €/projekt 3 200 000 €/projekt

Alaptámogatási intenzitás (KMR régió) 40% +10 százalékpont

Alaptámogatási intenzitás (nem KMR régió) 50%

A fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár az adott régióhoz tartozó alaptámogatási intenzitáson felül.

 

Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.