CímlapPályázatokVidékfejlesztési Program (VP)VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

MIT TÁMOGAT?

Az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében többlet tevékenységek elvégzését vállalják önkéntes alapon, 5 éves időtartamban. A támogatás kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szintjén konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít. A művelet alapját a területhasználat adja, amely tekintetében az alábbi 8 fő kategóriát különböztetjük meg.

· horizontális, azaz az országban bárhol igényelhető: szántó, gyep, ültetvény, nádas;

· zonális, azaz csak a MePAR-ban lehatárolt blokkokhoz kötődően igényelhető speciális területek: MTÉT szántó, MTÉT gyep, vízvédelmi célú szántóterületek, vízvédelmi célú gyepterületek.

KIT TÁMOGAT?

Az aktív mezőgazdasági termelőt.

Feltétel a pályázáshoz:

· minimum 1 ha terület;

· a hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása esetén maximum 2 ha terület lehet (szőlőültetvény esetében nem választható);

· ültetvény földhasználati kategória esetén a – hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása kivételével – az ültetvény életkora a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 20 év;

· zonális előírás felvétele csak a MePAR-ban feltüntetett – a területi kritériumoknak megfelelő – terület esetében lehetséges;

· területmérés elvégzése;

· a terület az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó támogatásba (11.1.1., 11.2.1.) nem vonható be.

Előny a pályázáskor:

· a magasabb környezeti hozzáadott érték vállalása, így figyelembe vételre kerül:

o a választott előírások környezeti hozzáadott értéke;

o a bevont terület környezeti meghatározottsága;

· a bevonni kívánt területek minél nagyobb arányában 5 éves földhasználati jogosultság igazolása a kérelem benyújtásakor.

A kiválasztás pontozási rendszer alapján történik, a részletes kritériumokat a pályázati felhívás fogja tartalmazni.

Nem támogatható az ökológiai gazdálkodással kapcsolatosan támogatásba (11.1.1., 11.2.1.) bevont terület, illetve azok a tevékenységek, amelyek a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján már támogatásban részesülnek.

HOGYAN TÁMOGAT?

Vissza nem térítendő, terület alapú átalánytámogatást nyújt.

A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerültek kiszámításra: az agrár-környezetgazdálkodási alapcsomag után egyösszegű, míg az ezen felül választható előírások esetén előírásonkénti kifizetésekre kerül sor.

A támogatás időtartama: 5 év. A támogatás évente kerül kifizetésre.

Kötelezően teljesítendő a támogatáshoz:

· alapkövetelmények:

o Kölcsönös Megfeleltetés (HMKÁ + JFGK);

o a 10/2015 FM rendelet szerinti minimumkövetelmények betartása (gyommentesség; túllegeltetés nem megengedett stb.);

o Nitrát rendelet szerinti „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” előírásainak betartása;

o Integrált Növényvédelmi Alapelvek (IPM);

· további általános követelmények:

o kapcsolódó kötelező képzésen való részvétel;

o Gazdálkodási Napló vezetése.

o az adott évre vonatkozóan jogszerű földhasználat megléte;

o ENAR rendeletnek, állatjelölési szabályoknak való megfelelés (gyep földhasználati kategória esetén);

o kapcsolat a zöldítéssel: a vállalt előírásokat a vállalás teljesítésének évében egyúttal nem választhatja a gazdálkodó az ökológiai fókuszterület követelményeinek teljesítéséhez is.

Tematikus előíráscsoport-specifikus előírások:

· kötelező előírások (alapcsomagok): ezeket az előírásokat, illetve előírás kombinációkat földhasználati kategóriánként (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás kategóriánként [horizontális, zonális] kell teljesíteni.

· választható előírások: az alapcsomagon túli különböző környezeti kihívásokat (vetésszerkezeti elvárások, talaj- és vízvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb.) kezelő, szabadon választható csomagokon belüli előírások amelyekből, ha a választható előírások száma megengedi, minimálisan 2 előírást kell választani;

· tematikus előírás csoportonként (régebben célprogram) maximálisan két előírás csomag alakítható ki;

· tematikus előírás csoportonként a minimálisan két választott előírást tartalmazó két különböző előíráscsomagban  legalább az egyik előírásnak különböznie kell a másik csomagban lévőktől.

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Natura 2000 gyepterületeken az elért támogatási összeg csökkentésre kerül a „közös előírásokra vonatkozó” támogatási részösszeggel.

Gyep, ültetvény és nádas földhasználati kategória esetén az intenzitás: 100%.

Szántóföldi gazdálkodás támogatása esetén:

o 1 – 300 ha               100%

o 300,01 – 1200 ha     85%

o 1200,01 ha felett 50%

Módosítás dátuma: 2015. október 24. szombat, 15:59

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.