CímlapPályázatokTerület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TOP a jelenlegi 6 regionális Operatív Programot váltja tehát a jelenlegi DAOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, DDOP és NYDOP keretében kiírásra kerülő pályázatok összevontan fognak megjelenni. A várható keretösszeg 1 100 milliárd forint körül alakul.

Pályázó köre

A pályázók köre alapvetően nem változik a 2007-2013-as periódushoz képest, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, költségvetési szervek, egyházak és minden egyéb gazdasági szereplő pályázhat.

Fejlesztési célok

A gazdaságfejlesztési infrastruktúra kialakítása, munkahelyteremtő képesség növelése, munkavállalói mobilitás ösztönzése, ÜHG- csökkentés, közlekedési, közszolgáltatási, közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés.

Újdonság

A Program keretében területi alapra helyezik a megyei és regionális fejlesztéseket, nagyobb hangsúlyt kapnak a helyi döntések. Az eddigi regionális-vidékfejlesztési lehatárolás, az 5000 fő alatti és feletti települések esetében veszít a jelentőségéből.

Prioritásai

I. Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztési infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése: a megyei beruházási aktivitás növelését és a térségi foglalkoztatási helyzet javítását célzó programalapú beavatkozások; a térségben működő kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő képességét javító beavatkozások, az innovatív és kísérleti térségi fejlesztések ösztönzését célzó beavatkozási elemek támogatása.

II. Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő mobilitás támogatása: a foglalkoztatás közvetlen és közvetett bővítése; munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés

III. Integrált város-térségi fejlesztések: a városi környezeti minőség növelése a fenntartható városüzemeltetést szolgáló energetikai beruházások révén; a természeti és kulturális erőforrásokhoz kapcsolódó városi közösségi infrastruktúra elmaradott vagy hiányzó kiépítettségének kezelése.

IV. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken: az energiafüggőség és a fokozódó környezetterhelés csökkentése a középületekben és a lakásépítési ágazatban.

V. Térségi és városi közösségi közlekedés fejlesztése: az akadálymentes közösségi közlekedési szolgáltatások minőségének javítását, a városi közösségi közlekedés összekapcsolódását és integrálását szolgálja, különösen az elővárosi és regionális hálózatokkal. A klímabarát, alacsony szén-dioxid kibocsátású, versenyképes és biztonságos városi közösségi közlekedés kialakításának támogatása; a közúti elérhetőség javítása, az alacsonyrendű utak fejlesztése, a meglevő közúti kapcsolatok javítása. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának javítása, kerékpáros barát települések kialakítása, a kerékpáros szemlélet támogatása.

VI. Helyi közszolgáltatási, közigazgatási infrastruktúra és intézményfejlesztés: a társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi szinten elérhető szolgáltatások fejlesztése és bővítése. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése; a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben - összefoglalóan szegregátumokban - élők társadalmi és gazdasági kirekesztettségének megszüntetése. A helyi közszolgáltatások integrált minőségi fejlesztése, valamint a közszolgáltatási rendszerek egyéb infrastrukturális – és infokommunikációs – fejlesztése.

VII. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések): a helyi és közösségi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések, valamint a helyi vállalkozásfejlesztés (kiemelten a mikro- és kisvállalkozások) programalapú támogatása; a helyi közösségi és civil kezdeményezések, családi, közösségi programok megvalósítása.

VIII.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés: a helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó egyedi foglalkoztatási célú támogatások megalapozása.

Módosítás dátuma: 2014. szeptember 09. kedd, 05:57

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

  • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
  • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
  • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
  • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.