CímlapGreen EnergyMegújuló energia projektek tervezése, kivitelezése

Vidékfejlesztési Program (VP)

1.  PRIORITÁS: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

- szaktanácsadás

- kutatás-fejlesztés és innováció

- gazdasági szereplők együttműködésének fejlesztése

- tudástőke bővítése,

- szakképzések, az egész életen át tartó tanulás előmozdítása

2. PRIORITÁS: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése.

- fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

- felkészítések, képzések, mentorálások

- farmgyakornoki programok támogatása

- oktatási intézményekkel és regionális képző központokkal való együttműködés

- bemutató gazdaságok támogatása

3.  PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozást és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása.

- élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása (eszközbeszerzés)

- mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatása

- innovációs együttműködés, speciális és kísérleti projektek támogatása

- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése

- termelői és vállalati együttműködések ösztönzése

- mezőgazdasági kockázatkezelés: katasztrófaesemények megelőzése, víztározó kapacitás fejlesztése,

- állatjóléti intézkedések: állattartó gazdaságok támogatása

- termelői csoportok létrehozása

4.  PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

- ökológiai gazdálkodás támogatása;

- a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésének támogatása;

- biodiverzitás fenntartása és javítása;

- NATURA 2000 területek megőrzése

- vizeink mennyiségi és minőségi védelme;

- talajok védelme, fenntartható hasznosítása;

- erdei biodiverzitás védelme és fejlesztése kiemelten a magas természetességű erdőkben;

- minőségi rendszerek (PEFC), faanyag eredetigazolási rendszer bevezetése

5.  PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban

· meglévő mezőgazdasági épület és kertészeti technológia energiahatékonyságának javítása (termál kutak -, növényházak korszerűsítése)

· az állattartás épületeinek korszerűsítése (állattartó telepek korszerűsítése, meglévő férőhelyek felújítása, tetőfelújítás, szigetelés, technológiai korszerűsítés)

· terményszárítás energiahatékonyságának javítás (létesítmény felújítás, eszközbeszerzés, új terményszárítók és tisztítók beszerzése)

· mezőgazdasági melléktermékek és hulladék energetikai célú felhasználása (biomassza hőtermelő berendezések és ezek kiegészítőinek beszerzése, biogáz előállítására és hasznosítására szolgáló berendezések beszerzése)

· erdészettel kapcsolatos intézkedések: erdőborítottság és fásított területek növelése

· élelmiszer feldolgozással kapcsolatos intézkedések

6.  PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

 • mikrovállalkozások fejlesztése
 • alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben:
  • kismértékű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása,
  • alapvető szolgáltatások létrehozásának támogatása,
  • helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs és turisztikai infrastruktúra beruházások támogatása

 

Fejleszteni szeretne, forrásra van szüksége?

Great Docs and Support

 

PÁLYÁZZON, használjuk ki az Uniós vissza nem térítendő forrásokat!

Munkatársaink nem csak a pályázatok felkutatásában, megírásában és levezénylésében segítenek Önnek, hanem igény esetén a hitelügyintézésben és biztosításban is.

Amit az uniós pályázathoz kínálunk:

 • Ingyenes pályázati audit (díjmentesen megvizsgáljuk, hogy cége el tud-e indulni a pályázaton)
 • Pályázati tanácsadás (tanácsadóink segítenek Önnek, hogy a legtöbbet tudja kihozni uniós projektjéből)
 • Sikerdíjas pályázatírás (Ön csak akkor fizet, ha nyert, így nem érheti veszteség)
 • Teljes körű pályázati projektmenedzsment (minden lehetséges – a pályázattal kapcsolatos – adminisztratív terhet leveszünk a válláról, így Önnek nem kell időt pazarolnia a bonyolult pályázati rendszer megismerésére)

Az igényfelmérő kérdőív a "Letöltések" menüpontban található, igény esetén ezt kérnénk kitöltve számunkra visszajuttatni.
Tovább az igényfelmérő illetve előminősítő kérdőívhez.

 

Megújuló energia - napelemes és szélgenerátoros rendszerek

Native RTL SupportCégünk igény esetén segíteni tud azáltal, hogy alternatív energiaforrások bevonásával drasztikusan lecsökkentsük az egyes háztartások, közintézmények, létesítmények energiafogyasztását.

Profilunk közé tartozik a napelemek és szélgenerátorok forgalmazása, napelemes, szélgenerátoros illetve hibrid rendszerek telepítése valamint ipari méretű fotovoltaikus erőművek építése.
Olyan komplex rendszerek megtervezését és teljes körű kivitelezését is föl tudjuk ajánlani, ahol a nap által termelt elektromosság az épület teljes energia igényét, - beleértve a fűtést is,- ki tudja szolgálni.